I GEDE ARSOMOJANANama: I GEDE ARSOMOJANA
Jabatan: KAUR KEUANGAN
NIP: -